• Mange har gjerne sett desse pipene når dei køyrer på motorvegen på Forus. Det er ein del av Lyse sin nye energisentral. Kristian Jacobsen

Veit du kva desse pipene er?

Dei 46 meter høge pipene på Forus vekkjer merksemd. Lyse fortel at det er den nye energisentralen som tar form.