• Tingrettsdommer Mass Nærland.

Bandidos-medlemmer frikjent for mafiavirksomhet

Fire menn, to med tilknytning til mc-klubben Bandidos, er dømt for torpedovirksomhet og pengeinnkreving. Men tingretten avviser bruk av mafiaparagrafen.