Kommuneplanen møter stor motbør

Det er stor skepsis mot en større utbygging i Vatnekrossen. Det kom fram under det siste folkemøtet om den foreslåtte kommuneplanen.