Elever må ta med bosset hjem

Elevene ved Byfjord skole tar med seg tomme melkekartonger hjem.Årsak? Skolen skal spare penger.