Få vil ha Ryfylke Folkehøgskole

Berre tre-fire seriøse interessentar har teke kontakt med Suldal Utviklingsselskap (SUS) etter at eigedommen Ryfylke Folkehøgskule har blitt avertert i heile landet.