Vil åpne St. Petris dør

— Egentlig var det mer lukrativt å være frelsesoffiser, sier EmilSkartveit.