50-80 drosjeløyver i faresonen i fylket

Drosjeeiere må oppfylle nye krav til vandel, økonomi og kompetansesenest på fødselsdagen sin — ellers ryker løyvet. - Nå forventer vifrafall, sier samferdselssjefen i Rogaland.