Ber retten fjerne bom

En Bryne-mann går rettens vei for å få fjernet en veibom som han mener bryter med en vel 50 år gammel veirett.