Veksthus Lyses største gasskunde

Veksthusnæringen blir Lyse Energis største bransjevise gasskunde i Sør-Rogaland.