Avslørte seg selv

Da vakthavende på politistasjonen så mannen som lørdag var innom med meldeplikt, ble det slått alarm.