- Nødhjelp er eit nødvendig vonde

Utanriksdepartementet har løyvd 3 millionar kroner til nødhjelp i Pokot, vest i Kenya. Dei nyleg heimvende misjonærane Marit og Leif Thingbø er letta og glade.