Beboere vil flytte Eiganes-tunnelen

Beboerne på Tasta frykter enda mer støy og støvplager når den nye Eiganes-tunnelen står ferdig. Det vil de la politikerne vite.