Bokn KrF blir nedlagt?

Fire av fem styremedlemmer i Bokn KrF har lagt ned sine verv iprotest mot at Jan Birger Medhaug ikke blir Rogaland KrFsfylkesordførerkandidat.