To minutt: Dag Bjerga

Dag Bjerga mener politikerne må fatte et forbud mot foreldrebetaling i skolen, og det bør gjøres raskt, før utviklingen går for langt.