Savner engasjement mot Lyse

I neste måned vil Lyse søke konsesjon for nye kraftlinjer til Stavanger. På Riska er man fortvilet over at sandnespolitikerne ennå ikke er kommet på banen.