Pensjonistene slipper husleieøkning i år

Pensjonister i kommunale bokollektiv slipper økt husleie i år. Satsene økes til Husbankens maksimalsats på 4.583 kroner fra 1. januar 2003.