Mindre utslipp av klimagasser fra fly

Nedgangen i luftfarten får også positive virkninger. Flytrafikkens utslipp av klimagasser synker.