Andre idrettstilbud

Det finnes en rekke idrettstilbud for funksjonshemma barn og unge i Sandnes. Her er en oppdatert liste: