Kjønnsforskning skal koordineres

Høgskolen i Stavanger har tatt initiativet til prosjektet Feministisk forskning. Målsettingen er å samle de ulike forskningsmiljøene i fylket for å etablere et tverrfaglig fellesskap.