Lauvåsvågen skal bevares

Byplansjefen går inn for å godkjenne planen for bevaring av det unike naustmiljøet i Lauvåsvågen.