Langt fram til eldresenter

Sju millioner kroner er kalkylen for å restaurere Fogdahuset. Det betyr trolig mange års venting for de eldre i bydelen før kommunen har bevilget alle pengene.