Strid om DNA-spor fra Nærbø-bankranet

DNA-profilen til seks personer er funnet på klær som ble bruktunder bankranet på Nærbø. Forsvarerne mener at en av de to dømtefor Tokke-drapet burde vært sjekket.