Vekst i privat sykeforsikring

Tid hos spesialist innen to uker og operasjon innen seks uker. Rådgivningsfirmaet Kapitalforum selger helseforsikring til stadig flere.