Fire offentlige servicekontor fra nyttår

Det er nå klart for omorganiseringen som innebærer at dagens sju kommunale helse— og sosialdistrikt i Stavanger blir til fire såkalte offentlige servicekontor (OSK).