Senket ikke farten

Nedslående resultat for politiet og veivesenet etter starten påårets sommerkampanje, «Senk farten»: Hele 148 fartsovertredere ertatt i distriktet fra og med torsdag og fram til og med i går.