Bypolitikarane skulkar mest

Politikarane i byane, har høgare fråver enn kollegene på bygdene. Og Frp-gutane er verstingar på fråverstoppen.