Kommunen brøt loven

Sandnes kommune er felt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nemnda mener forskriftene er brutt på tre punkter og kjenner en anbudsrunde ugyldig.