Lovbrytere i røyken

Røykereglene spriker ved Stavangers sykehjem. Ved Domkirkenssykehjem vil en ofre et pasientrom for å sikre lovlige tilstander.