Nøkkelen til kirka

Foreløpig har han ikke engang nøkkel til Gand kirke, Ola Hunsager.Så vi sitter utenfor inngangsdøra og snakker isteden. Egentlighadde vi sett for oss at han kom til å bli i Hundvåg menighet endanoen år. Men det gjorde ikke han.