Barnehagen og skolen like viktige

Det meste spesielle med den nye skolen på Smeaheia, er at det er en barnehage integrert i skolen. For meg som prosjektleder er barnehagen like viktig som skolen, sier Rolf Åsbø. Barnehagen er en fem avdelings barnehage med plass til 80 barn. Denne er innegjerdet, i motsetning til skolen, der er det utearealene som danner grensene. Varetransport til skolen er også tilpasset for å få størst mulig sikkerhet for barna.