Søster saboterte søster

Marit vinner, hun er mest praktisk! Storesøster Kristin var ikke itvil om hvem av søstrene i Preacherman's Daughter som ville gå avmed seieren.