Tønnessen tapte i arbeidsretten

OFS-tillitsmann Oddleiv Tønnessen tapte søksmålet om usakligoppsigelse mot arbeidsgiveren Eurest Support Services AS. Han måogså betale saksomkostningene på 242.985 kroner.