Med miljø på timeplanen

Elevene i 8. klasse på Kannik skole har fått timeplan og bøker. Men bøkene er lagt til side. De første skoledagene skal elevene bli kjent med hverandre og samarbeide. Grunnlaget for et godt klassemiljø legges nå.