Mangler 142 millioner

Sola kommune mangler 142 millioner kroner for å få dekket investeringsambisjonene i perioden 2002-2005.