Alle nye flyktninger i arbeid er overgrep

Å gi alle nyankomne flyktninger et heldagstilbud, vil være et overgrep, mener lederen for introduksjonsprogrammet for flyktninger i Stavanger.