Gave ble til investering

Nord-Jæren kommunerevisjon setter spørsmålstegn ved at Kulturhuset har investert 890.000 kroner i et nytt flygel uten formell godkjennelse. I sin rapport tilrår selskapet at bystyret ber om en redegjørelse for hva som har skjedd. Det dreier seg egentlig om en gave fra Forus Næringspark. Det er litt overraskende at dette ble bemerket i revisjonsrapporten, sier kulturhussjef Per-Harald Nilsson.