Oppstart av Ryfast tidligst i 2004

Utbyggingen av Ryfast ser ut til å kunne komme i gang to år tidligere enn Vegvesenet har planlagt.