Bygger på eget ansvar

Unibo AS har ikke fått endelig byggetillatelse. Derfor bygger de på eget ansvar inntil svaret på klagen til Lindstrøm er avgjort, sier Alida Dzudza, saksbehandler hos bygningssjefen i kommunen.