Ingen vergeløse på Dale

Alle de 15 enslige mindreårige asylsøkerne som bor på Dale mottakssenter, har hjelpeverger. Mottaket engasjerer seg i rekrutteringen, selv om det ikke er deres jobb.