Spøker for framtidige leirskoler

Rektor Leif Reidar Nilsen ved Kristianslyst skole i Stavanger ser mørkt på elevenes muligheter til å få reise på leirskole i framtiden.