Mot krig på Arnageren

Folkeaksjonen mot Krig har ytterst liten tro på president Bush sin vilje til å unngå krig mot Irak.