300 p-plasser til Nye Stadion

En topp moderne stadion i Jåttåvågen tar form, men et av problemenevil bli trafikk og parkering i området.