Fant ikke metanol og smuglerkjøtt

Det er ikke funnet metanol i brennevin i Stavanger, Bryne og Sandnes.