Lyngbrannen under kontroll

Det var tirsdag morgen ikke lenger fare for at lyngbrannen iSokndal skulle spre seg bebyggelsen, selv om det fortsatt brantfriskt enkelte steder.