Mest forureining inst i Gandsfjorden

Kommunen brukar 300 millionar kroner på å få kloakken bort frå Gandsfjorden. Det er usikkert kor stor effekt dette har på vasskvaliteten.