Frå bonde til bygd

Medlemmane i Norges Bondekvinnelag må no venda gammal vane og seia Bygdekvinnelag. I Rogaland har dette skapt sterke reaksjonar.