Legen vurderer arbeidsevne

Primærlegen vår får en viktig rolle i arbeidslivet etter at nytt skjema for sykemelding trådte i kraft fra 1. mai. Nå skal legen også vurdere pasientens arbeidsevne under sykdommen. Rikstrygdeverket vil tvinge legen til å vurdere om den syke arbeidstakeren kan stå i jobben til tross for sykdommen hvis det blir gjort tilrettelegging på arbeidsplassen.