Ja til tunnel til Byrkjedal

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett ligger det 16 millioner kroner til bygging av en 900 meter lang tunnel mellom Veen og Byrkjedal på riksvei 503.