Forsyningsskip braste inn i Sølyst Båthavn

Forsyningsskipet "Orca" braste omlag klokken ni inn i SølystBåthavn, og forårsaket betydelige skader, både på småbåter, bryggeog flytebrygge.