Oppsøkende dopaksjon

Uteseksjonen i Stavanger har søkt om 350 000 kroner til et eget prosjekt mot såkalt «partydop» (ecstasy, kokain, amfetamin, og PMMA blant annet). Rohypnol og andre benzodiazepiner brukes som dempende middel og for å få sove etter bruk av for eksempel ecstasy og amfetamin.